Je bekijkt nu Opmerkingen bij het inzetten van AI Chatbots voor klanten

Opmerkingen bij het inzetten van AI Chatbots voor klanten

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Blog
  • Bericht reacties:0 Reacties

Iedereen die ooit een auto heeft aangeschaft, zal wellicht moeite hebben met het opbrengen van sympathie voor een autoverkoper. Echter, je zou wellicht medeleven voelen voor de mensen bij een Chevy-dealer die een variant van ChatGPT aan potentiële autokopers heeft gepresenteerd. Zoals gemeld in onder andere Inc., Yahoo Finance en Driving.ca, ontwikkelde de Chevrolet-dealer in Watsonville, CA een op maat gemaakte chatbot die snel ontspoorde.

Gebruikers slaagden erin de chatbot op verschillende manieren te overtuigen om een ​​Chevy Tahoe uit 2024 (ter waarde van ongeveer $ 55.000) voor slechts één dollar aan te bieden, hem aan te raden om bij Ford te kopen in plaats van Chevy, en limericks te schrijven die de lof zongen van de Toyota Tundra (een andere concurrent van Chevy).

AI Chatbots

In een verklaring op Driver.ca, toegeschreven aan “Chevrolet” (we weten niet of dit het moederbedrijf betreft of de dealer die de schade probeert te beperken), verklaarde het bedrijf:

Begrijp je wat ik bedoel? Iemand heeft zeker een zeer slechte dag gehad. Maar om ervoor te zorgen dat u niet een soortgelijke slechte dag ervaart, hebben we een lijst samengesteld met twintig zaken waarmee u rekening moet houden voordat u een AI openstelt voor uw klanten.

Ik zal niet ingaan op de technische details die nodig zijn om de AI aan deze richtlijnen te laten voldoen, omdat dat van implementatie tot implementatie kan verschillen. Maar alles wat ik voorstel, is uitvoerbaar, hetzij via AI API’s, hetzij met specifieke tools die bedoeld zijn om op maat gemaakte chatbots te bouwen.

Laten we beginnen, goed?

Definieer duidelijke grenzen voor de vragen die onze AI Chatbots kan beantwoorden

In vergelijking met verouderde expertsystemen, die waren getraind op specifieke informatie, maken de meeste AI-chatbots gebruik van onbegeleide training, wat betekent dat ze vrijwel onbeperkte toegang hebben tot informatie. Dit moet echter worden voorkomen. Train uw AI Chatbots alleen met contextspecifieke informatie en beperk dan de soorten antwoorden die het kan genereren.

Uitgebreide tests in gecontroleerde omgevingen voor een betrouwbare AI-implementatie

Zorg ervoor dat uw teamleden niet zomaar experimenteren. Nodig vrienden uit, laat hen vrijelijk vragen stellen en ga vervolgens aan de slag met testen. Testen, herhaaldelijk testen en dan nogmaals testen.

Beoordeel de AI-capaciteit in het behandelen van complexe en gevoelige vraagstukken

Zorg ervoor dat u de resultaten van de vorige tests zorgvuldig analyseert en eventuele noodzakelijke aanpassingen maakt. Beperk uw testen echter niet tot eenvoudige scenario’s. Verleg de grenzen van de AI Chatbots en observeer hoe deze reageert op uitzonderlijke situaties. Op deze manier kunt u mechanismen ontwikkelen die fungeren als veiligheidsmaatregelen, waardoor de AI niet in potentieel gevaarlijke gebieden belandt.

Fasegewijze implementatie voor effectief beheer van klantenverwachtingen

Ondanks uitgebreide tests zul je nog steeds niet alle gebreken ontdekken. Bij de implementatie van je AI is het raadzaam om het gebruik te beperken tot gecontroleerde groepen. Wees echter voorzichtig: beperk de toegang niet alleen tot tevreden gebruikers. Overweeg een middelbare schoolklas te betrekken en hen vrij te laten experimenteren met je AI, om te zien hoe het reageert. Nodig ook enkele nieuwsgierige en ondeugende buitenstaanders uit om mogelijke gebreken op te sporen. Breid vervolgens langzaam uit naar een andere kleine groep en observeer eventueel ongewoon gedrag. Overweeg om dit proces geleidelijk en mogelijk op uitnodiging te laten verlopen.

Anticipeer op onverwachte gebruikersinteracties en vragen voor optimale service

Ondanks al deze inspanningen kunnen er onverwachte resultaten optreden. Het is essentieel om een methode te hebben waarmee je kleine verbeteringen kunt aanbrengen terwijl je de prestaties van de AI observeert. Zorg ervoor dat de ontwikkelaars toegewijd zijn aan voortdurende verbetering en verzamel voldoende informatie om ongepland gedrag van de AI te kunnen traceren.

Ontwikkel een noodplan voor mogelijke AI-storingen of fouten

Ontwikkeling van een degelijk escalatie- en snelle responsplan is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de AI niet ontspoort. We hebben verschillende lagen van beveiliging en respons geïntegreerd om onmiddellijk in te grijpen en eventuele problemen op te lossen.

Allereerst hebben we een noodstopmechanisme geïmplementeerd waarmee de AI onmiddellijk kan worden uitgeschakeld in geval van ongewenst gedrag. Dit mechanisme wordt voortdurend gemonitord, en we hebben een toegewijd team dat 24/7 beschikbaar is om onmiddellijk in te grijpen als dat nodig is.

Daarnaast hebben we een geavanceerd systeem voor het detecteren van afwijkingen ingebouwd. Als de AI dreigt te ontsporen, zal het systeem onmiddellijk een waarschuwing genereren en het noodstopmechanisme activeren. Deze detectiesystemen worden voortdurend verbeterd en aangepast aan nieuwe patronen of risico’s.

Om escalaties naar de ontwikkelaars te stroomlijnen, hebben we een gestructureerd rapportageprotocol opgezet. Het team van ontwikkelaars ontvangt onmiddellijk gedetailleerde rapporten over het incident, inclusief de context en mogelijke oorzaken van het ongewenste gedrag. Dit stelt ons in staat snel te begrijpen wat er is misgegaan en gerichte oplossingen te implementeren.

Bovendien hebben we een post-incidentevaluatieproces geïmplementeerd om de oorzaken van incidenten grondig te onderzoeken en ervoor te zorgen dat toekomstige versies van de AI robuuster en veiliger worden.

Dit alles maakt deel uit van onze toewijding aan de ontwikkeling van een AI-systeem dat niet alleen krachtig en veelzijdig is, maar ook veilig en betrouwbaar voor een breed scala aan toepassingen.

AI Chatbots

Concise servicevoorwaarden en clickwrap-overeenkomst voor gebruikersacceptatie

Dit kan worden ingevoegd als een cruciaal onderdeel van het accountcreatieproces, nog voordat de AI-interface toegankelijk is voor de gebruiker. Hierdoor kunt u (en uw juridisch adviseurs) de wettelijke grenzen van de interactie specificeren en onverwachte gedragingen of beloften van de AI ontkennen. Het fungeert als uw beschermingsmaatregel achteraf, mocht de AI ontsporen, vergelijkbaar met het incident bij Chevrolet uit Watsonville toen het probeerde een vrachtwagen voor een dollar te verkopen.

Voortdurende evaluatie en verbetering van de AI Chatbots-prestaties

Zorg ervoor dat u monitoring integreert in uw proces. Wellicht wilt u verzekeren dat elke interactie die de AI met klanten heeft, wordt gecontroleerd door een mens, zodat u nauwkeurig begrijpt wat uw klanten zeggen en wat hen wordt verteld. Zorg ervoor dat u een mechanisme heeft om feedback te geven aan de ontwikkelaars, zodat verbeteringen snel geïmplementeerd kunnen worden.

Pas de AI aan om de merkstem en -waarden nauwkeurig weer te geven

Uw onderneming, of op zijn minst de fabrikant wiens producten u verkoopt, heeft hoogstwaarschijnlijk nauwkeurig gedefinieerde richtlijnen voor de merkidentiteit. Het is van groot belang dat onze AI deze richtlijnen strikt volgt. Wij hechten er waarde aan om ons personeel, belast met het monitoren van de naleving van merkrichtlijnen, adequaat te trainen. Hierdoor zijn zij in staat om de activiteiten van de AI Chatbots te monitoren vanuit het perspectief van de merkidentiteit. Op deze manier kunnen we de consistentie en integriteit van het merkimago handhaven, wat essentieel is voor een succesvolle presentatie op de markt.

AI Chatbots

Grondige controle op onbedoelde vooroordelen en discriminerend gedrag van de AI

Zorg ervoor dat uw controlepersoneel uniform wordt getraind in het herkennen van vooroordelen en discriminerend gedrag. Integreer dit aspect in het reguliere monitor- en auditproces, en stel ontwikkelaars op de hoogte van alle zaken die moeten worden aangepakt. In gevallen van bijzonder opvallend gedrag is het belangrijk dat uw personeel direct contact opneemt met de betrokken klant of prospect. Dit kan helpen om eventuele schade te beperken voordat de situatie escaleert.

Wees Transparant: Richtlijnen voor Klantgerichte AI Implementatie

Zorg ervoor dat klanten duidelijk kunnen onderscheiden wanneer ze communiceren met kunstmatige intelligentie. Dit draagt bij aan het scheppen van realistische verwachtingen en biedt enige ruimte voor interpretatie als de AI niet precies reageert zoals verwacht. Verduidelijk dat de AI een experimentele functie is of een extra dienst, wat kan helpen om de interactie als een toegevoegde bonus te beschouwen.

Klanttevredenheid Evalueren: Impactanalyse van AI in de Praktijk

Voor sommige klanten zal het een bron van opwinding zijn om de nieuwe AI-functies uit te proberen, terwijl anderen het wellicht vreemd of onpersoonlijk vinden. Het is van essentieel belang om gevoelig te zijn voor deze verschillende reacties en klanten die geen gebruik willen maken van de AI een alternatief kanaal aan te bieden om hulp te verkrijgen. In de praktijk…

Menselijke Ondersteuning: Gemakkelijke Toegang naast AI Diensten

Je wilt vermijden dat klanten het gevoel hebben vast te zitten in een soort AI-bot-gevangenis. Zorg ervoor dat er een helder en eenvoudig traject is waarlangs mensen contact kunnen opnemen met echte personen, of dat nu via de telefoon of via sms is. En wat je ook doet, communiceer niet dat ze met een mens praten terwijl ze in werkelijkheid met een bot converseren. Het is essentieel om transparantie te behouden en eerlijk te zijn over de aard van de interactie om het vertrouwen van de klanten te behouden.

Klantfeedback Integreren: Meld Problemen of Doe Suggesties

Zelfs als klanten de AI-ervaring waarderen, kunnen ze nog steeds feedback, suggesties of klachten hebben. Het is belangrijk om een eenvoudige manier te bieden om deze feedback te verzamelen als onderdeel van de AI-interactie. In het geval van ChatGPT hebben we bijvoorbeeld een duim omhoog/omlaag-knop toegevoegd na elk antwoord van de AI, samen met een mogelijkheid voor gebruikers om meer details te verstrekken over waarom ze het antwoord op die manier hebben beoordeeld. We willen ervoor zorgen dat het verzamelen van feedback een naadloos en geïntegreerd onderdeel is van de gebruikerservaring, zodat we voortdurend kunnen blijven verbeteren en aanpassen aan de behoeften en verwachtingen van onze gebruikers.

Verfijn de AI Chatbots Toon: Verbeterd op Basis van Klantenfeedback

Een kunstmatige intelligentie heeft de capaciteit om zijn communicatiestijl te moduleren op basis van diverse factoren, zoals formaliteit, vriendelijkheid, woordenschatcomplexiteit en de algehele toon. Hierbij gaat het niet alleen om de keuze van woorden, maar ook om de stijl en benadering van de communicatie – of deze nu informeel of professioneel is, eenvoudig of uitgebreid, empathisch of objectief. Pas, gebaseerd op feedback van uw klanten, de spreekwijze van de AI Chatbots aan, zodat deze optimaal aansluit bij hun voorkeuren en comfortniveau.

Protocollen voor Klantinformatie: Veilig AI Chatbots-gebruik Implementeren

We zijn ons allen sterk bewust van het belang van beveiliging, vooral nu criminelen steeds vaker proberen bedrijven te hacken of hierin slagen. Het is cruciaal om de informatie verzameld door de AI te beschermen. Daarom ontwikkelen we zorgvuldig beveiligingsprotocollen om ervoor te zorgen dat de AI zo min mogelijk vragen stelt bij het opvragen van persoonlijke informatie. Daarnaast waarborgen we de bescherming van alle verzamelde gegevens.

Personeelstraining: Effectief Samenwerken met AI-systemen

We spraken eerder over het toewijzen van personeel voor voortdurende controle van AI-reacties, maar we hebben niet specifiek verwezen naar training. Niet alleen moeten degenen die de audits uitvoeren volledig worden opgeleid, maar ook al uw medewerkers zullen training moeten krijgen over het gebruik van de AI, de grenzen ervan, hoe ze problemen kunnen opmerken, hoe ze kunnen escaleren wanneer ernstige problemen worden geïdentificeerd, en hoe ze verwachtingen en beperkingen aan klanten kunnen communiceren. Ideaal gezien zou training een doorlopend proces moeten zijn, met inleidende training en regelmatige opfriscursussen naarmate de technologie zich ontwikkelt.

Werkgelegenheid en AI: Bewustwording van Impact en Functies

Ongetwijfeld zullen AI-oplossingen voor klantenservice de teamleden bezorgd maken over hun werkzekerheid op de lange termijn. Het is essentieel om volledig transparant te zijn tegenover je medewerkers, heldere verwachtingen te creëren en in gedachten te houden dat je te maken hebt met echte mensen die verantwoordelijkheden, gezinnen en gevoelens hebben. Lees zeker het speciale rapport van ZDNET, The Future of AI, Jobs, and Automation, voor een diepgaande dekking en analyse van dit complexe vraagstuk.

Regelmatige AI Chatbots Updates: Onderhoud voor Optimaal Gebruik

AI, en met name generatieve AI, ontwikkelt zich met een razende snelheid. Het is van groot belang om regelmatig onderhoud en updates voor uw AI-systemen in te plannen. Wat in januari nog baanbrekend is, zou in juni al wel eens drie generaties achter kunnen lopen. Het is cruciaal om de technologische vooruitgang bij te houden om de efficiëntie en effectiviteit van uw AI-oplossingen te waarborgen.

AI Chatbots

Juridische Naleving: AI Chatbots-Implementatie binnen Wet- en Regelgeving

Elke bedrijfstak is uniek, dus dit is een aspect dat u moet onderzoeken op basis van het type bedrijf en de locatie. Zorg ervoor dat u contact opneemt met uw juridisch adviseurs om er zeker van te zijn dat uw AI-inspanningen (en de reacties van de AI) in overeenstemming zijn met uw wettelijke verplichtingen.

Wauw! Nou, daar gaan we dan. Twintig zaken die u moet overwegen voordat u uw klanten in contact brengt met uw AI. Als u deze richtlijnen volgt, kunt u veel van de problemen vermijden waarmee Chevrolet uit Watsonville wordt geconfronteerd.

Wat vindt u ervan? Heb ik iets over het hoofd gezien? Implementeert u AI in uw onderneming? Heeft u interessante ervaringen te delen? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

Zie meer divers nieuws:

Beperkingen van ChatGPT( ChatGPT Open AI Online): 6 Dingen Die Je Niet Kunt Verwachten

Gratis AI-tool om afbeeldingen op aanvraag te maken

Geef een reactie