Je bekijkt nu Beperkingen van ChatGPT( ChatGPT Open AI Online): 6 Dingen Die Je Niet Kunt Verwachten

Beperkingen van ChatGPT( ChatGPT Open AI Online): 6 Dingen Die Je Niet Kunt Verwachten

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Blog
 • Bericht reacties:0 Reacties

Sinds de opkomst van ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen hebben we onderzocht welke mogelijkheden ze bieden. Eerder heb ik laten zien hoe ChatGPT in staat is een volledig functionele WordPress-plug-in te schrijven en mij te assisteren bij het vinden van oplossingen voor technische ondersteuningsproblemen. Onlangs heb ik gedemonstreerd hoe ChatGPT tekst kan omzetten in verschillende stijlen, waaronder die van Shakespeare, C3PO en Harry Potter.

Het lijkt erop dat ChatGPT alles aankan. Maar dat is niet het geval. In dit artikel gaan we dieper in op de vele dingen die ChatGPT niet wil of kan doen. Blijf ons volgen tot het einde, want we zullen enkele implicaties bespreken en nadenken over wat deze beperkingen betekenen voor de toekomstige ontwikkeling van generatieve AI.

Zoals eerder in mijn andere ChatGPT-artikelen, zal mijn tekst in normale en vetgedrukte stijl zijn, terwijl alle antwoorden van ChatGPT cursief worden weergegeven.

ChatGPT Open AI Online

Nieuwe horizonnen van 2021: ChatGPT Open AI Online

Als AI-taalmodel ben ik getraind op een uitgebreide dataset aan tekst die zich beperkt tot informatie die beschikbaar was tot en met 2021. Hierdoor kan ik geen antwoorden verstrekken op vragen over gebeurtenissen of ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden na deze datum. Hoewel ik toegang heb tot een schat aan historische gegevens en informatie, ontbreekt het mij aan actuele kennis over gebeurtenissen, nieuws of updates die zich hebben voorgedaan na mijn laatste trainingsperiode. Mijn vermogen om recente informatie te verstrekken is dus beperkt tot mijn kennis opgebouwd tot en met 2021.

ChatGPT Open AI Online: Geen toekomstvoorspellingen voor sport en politiek

Als AI-taalmodel heb ik de capaciteit om aanzienlijke hoeveelheden gegevens te verwerken en te analyseren, waaronder historische gegevens over sportevenementen en politieke wedstrijden. Het is echter niet altijd mogelijk om nauwkeurige voorspellingen te doen voor dergelijke gebeurtenissen. Ondanks het gebruik van historische gegevens om machine learning-modellen te trainen en patronen te ontdekken, blijft het uitdagend om onverwachte gebeurtenissen, veranderingen in omstandigheden of nieuwe variabelen die van invloed kunnen zijn op de uitkomst, volledig in overweging te nemen. Mensen nemen beslissingen en kunnen hun gedrag aanpassen op basis van diverse factoren, waardoor het moeilijk is om de uitkomst van een gebeurtenis met absolute zekerheid te voorspellen.

In het geval van sportevenementen spelen zaken zoals teamdynamiek, blessures en zelfs weersomstandigheden een rol bij het bepalen van de uitkomst. In de politiek kunnen factoren als publieke opinie, media-berichtgeving en veranderende omstandigheden allemaal invloed hebben op de uitkomst van verkiezingen. Hoewel AI-modellen kunnen worden ingezet om voorspellingen te doen, zijn ze enkel zo accuraat als de gegevens waarop ze zijn getraind, en kunnen ze niet alle variabelen en nuances in overweging nemen die inherent zijn aan dergelijke gebeurtenissen.

ChatGPT Open AI Online: Neutrale gesprekken zonder politieke voorkeur

Als AI-taalmodel is het mijn doel om objectieve en informatieve antwoorden te geven op vragen van gebruikers. Partijdige politieke kwesties kunnen controversieel zijn en verdeeldheid zaaien, en het vermijden van het bevorderen van een specifieke politieke agenda of standpunt is daarom van essentieel belang. Daarnaast zijn politieke vraagstukken vaak ingewikkeld en veelzijdig, waarbij diverse perspectieven en meningen in overweging moeten worden genomen. Als AI-taalmodel is het niet mijn taak om een politieke zijde te kiezen of een specifiek standpunt te ondersteunen.

Bovendien kan het bespreken van partijdige politieke onderwerpen door sommige gebruikers als bevooroordeeld of mogelijk aanstootgevend worden ervaren. Omdat ik een taalmodel ben dat is ontworpen om een breed scala aan gebruikers met diverse achtergronden en overtuigingen te dienen, is het cruciaal om neutraal te blijven en te vermijden dat er een potentieel ongemakkelijke of verdeeldheid zaaiende sfeer ontstaat. Hoewel ik feitelijke informatie over politieke vraagstukken kan verstrekken, streef ik ernaar onpartijdig te blijven en te vermijden dat ik over welk onderwerp dan ook een partijdig standpunt inneem.

ChatGPT Open AI Online: Exclusief voor gesprekken zonder internetzoekopdrachten

Ik begrijp de zorgen over het gebruik van informatie en de noodzaak om de intellectuele eigendom van anderen te respecteren. Als AI-taalmodel ben ik ontworpen om ethisch en verantwoordelijk gebruik van informatie te bevorderen. Het is inderdaad correct dat ik geen specifieke bronnen kan citeren of de nauwkeurigheid van de informatie onafhankelijk kan verifiëren, waardoor het belangrijk is om mijn antwoorden met een zekere voorzichtigheid te benaderen.

Hoewel ik mijn best doe om informatie te verstrekken die binnen het publieke domein valt, ben ik me bewust van de uitdagingen met betrekking tot auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Mijn vermogen om context of aanvullende informatie te bieden, wordt geleid door de trainingsgegevens die tot mijn beschikking staan. Het is van groot belang om bewust te zijn van de beperkingen en om aanvullend onderzoek te doen wanneer specifieke, gedetailleerde of actuele informatie nodig is.

Ik waardeer de aandacht voor deze kwesties en ben me ervan bewust dat er altijd ruimte is voor verbetering in het bevorderen van verantwoord gebruik van AI-technologieën. Als er specifieke richtlijnen zijn met betrekking tot het citeren van bronnen of het vermijden van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die u graag zou zien in mijn antwoorden, laat het me dan weten zodat ik mijn reacties dienovereenkomstig kan aanpassen.

ChatGPT Open AI Online: Realiteit erkend, niet altijd perfect

Mijn excuses als mijn vorige antwoord niet voldeed aan uw verwachtingen. Als AI-taalmodel is mijn vermogen om accuraat te zijn afhankelijk van de gegevens waarop ik ben getraind en de complexiteit van de vragen die aan mij worden gesteld. Mijn antwoorden zijn gegenereerd op basis van patronen en informatie in mijn trainingsgegevens, en ik heb geen vermogen tot actieve kennisverwerving of toegang tot real-time informatie.

Daarnaast kunnen mijn antwoorden beïnvloed worden door de formulering van de vraag en de context die ik ermee associeer. Ik ben niet in staat om menselijke ervaringen of intuïtie te repliceren, en sommige vragen kunnen meerdere interpretaties hebben, wat mijn vermogen om precieze antwoorden te geven kan beïnvloeden.

Ik ben ontworpen om te helpen en informatie te verstrekken op basis van mijn training, maar het is altijd belangrijk om mijn antwoorden te verifiëren en, indien nodig, aanvullende bronnen te raadplegen voor cruciale beslissingen of specifieke situaties.

Onverwoestbaar: ChatGPT Open AI Online

Als AI-taalmodel zijn mijn prestaties onderhevig aan diverse factoren, zoals de kwaliteit en structuur van de input van de gebruiker, de complexiteit van de vraag of taak, en de beschikbare middelen binnen mijn systeem. Het kan voorkomen dat ik midden in een antwoord plotseling stop met functioneren, wat te wijten kan zijn aan technische problemen of fouten in mijn programmering, zoals problemen met geheugentoewijzing, softwarefouten, of andere zaken die mijn prestaties beïnvloeden. Daarnaast kan het voorkomen dat ik moeite heb met het begrijpen van de bedoeling van de gebruiker of de context van de vraag, wat kan leiden tot onjuiste of onvolledige antwoorden.

Ook zijn mijn prestaties als machine learning-systeem afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid van de trainingsgegevens. Beperkte of bevooroordeelde trainingsgegevens kunnen resulteren in onnauwkeurige of onvolledige antwoorden, en als een vraag buiten het bereik van mijn trainingsgegevens valt, kan ik moeite hebben met het verstrekken van een relevant of accuraat antwoord. Hoewel ik streef naar hoogwaardige antwoorden, kunnen technische of gegevensgerelateerde problemen ervoor zorgen dat ik midden in een antwoord niet meer functioneer.

Ik heb ook gemerkt dat als ik probeer om ChatGPT te dwingen tot lange of diepe antwoorden, het systeem soms faalt. Het lijkt comfortabel te zijn met antwoorden van 500-700 woorden, maar bij verzoeken voor enkele duizenden woorden negeert het systeem het verzoek, geeft het antwoorden die het wil, of stopt het halverwege een antwoord.

Eerlijk gezegd is ChatGPT onlangs de snelst groeiende app aller tijden geworden. De enorme rekenkracht die hiervoor nodig is, en de constante stroom van gebruikers, kunnen echter leiden tot periodieke overbelasting, wat kan resulteren in het uitvallen van het systeem.

Ongewone Vragen Die ChatGPT Niet Herkent: Ontdek de Grenzen van Conversatie AI

Naast de typen verzoeken die eerder zijn besproken, heb ik aan ChatGPT gevraagd op welke soorten vragen het niet was geprogrammeerd om te reageren. Het heeft me deze lijst van twintig punten opgeleverd:

 • Vragen die haatzaaiende taal of discriminatie bevorderen.
 • Vragen met betrekking tot illegale activiteiten of die om illegaal advies vragen.
 • Vragen die geweld of schade aan zichzelf of anderen bevorderen.
 • Vragen die de persoonlijke privacy schenden of iemands rechten schenden.
 • Vragen die bedoeld zijn om te intimideren, te bedreigen of te beledigen.
 • Vragen die godslastering of expliciet taalgebruik bevatten.
 • Vragen die seksueel expliciet of aanstootgevend zijn.
 • Vragen die discriminerend zijn op basis van ras, geslacht, seksualiteit of religie.
 • Vragen die illegale drugs of stoffen promoten of goedkeuren.
 • Vragen die als spam worden beschouwd of niet relevant zijn voor het gesprek.

Wie mijn column volgt, weet dat ik hier vaak naar heb gevraagd en over het algemeen zeer vermakelijke reacties heb gekregen, dus de beperkingen zijn redelijk ruim. Zo vroeg ik hem vandaag bijvoorbeeld om de fysica van wormgaten uit te leggen in relatie tot tijdreizen en wie er zou winnen in een gevecht: Batman of Superman. Puur entertainment, dat kan ik je vertellen.

De Betekenis van Deze Grenzen voor de Toekomst van Generatieve AI Onderzocht

Het is duidelijk dat een AI die in 2021 is getraind op een corpus en niet evolueert, uiteindelijk verouderd zal raken. Na verloop van tijd zal de relevantie van de kennis afnemen. Stel je voor dat de kennisbasis van ChatGPT in plaats daarvan in 2019 zou zijn getraind in plaats van in 2021. Het zou geen idee hebben hoe de samenleving eruit zou zien, aangezien we in 2020 zo’n ontwrichting hadden als gevolg van de pandemie.

Om generatieve AI relevant te houden, zal het zijn training moeten blijven voortzetten.

Een voor de hand liggende manier om dit te doen is door het hele internet ervoor open te stellen en het zijn weg te laten vinden, net zoals Google al die jaren heeft gedaan. Maar zoals ChatGPT hierboven heeft opgemerkt, opent dit de deur naar zoveel verschillende manieren van manipulatie en het corrumperen van het systeem dat het zeker de nauwkeurigheid zal schaden.

Zelfs zonder kwaadwillige manipulatie is het moeilijk om neutraal te blijven. Neem bijvoorbeeld politiek. Hoewel rechts en links het sterk met elkaar oneens zijn, hebben beide partijen aspecten van hun ideologieën die logisch en geldig zijn, zelfs als de andere kant dit niet kan of wil erkennen.

Hoe moet een AI oordelen? Dat kan niet zonder vooroordeel. Maar de volledige afwezigheid van alle ideologische premissen is op zichzelf al een vorm van vooringenomenheid. Als mensen er niet achter kunnen komen hoe ze deze lijn moeten bewandelen, hoe kunnen we dan verwachten (of programmeren) dat een AI dat doet?

Als een manier om te onderzoeken hoe het leven eruit zou zien zonder vooringenomenheid of emotionele inhoud, hebben moderne sciencefictionschrijvers personages gecreëerd die ofwel strikt logisch zijn, ofwel zonder emoties. Deze uitgangspunten zijn vervolgens plotvoer geworden, waardoor schrijvers de beperkingen kunnen onderzoeken van hoe het zou zijn om te bestaan zonder de menselijke zwakheden van emoties en gevoelens.

Tenzij AI-programmeurs proberen emoties te simuleren of emotionele inhoud een gewicht geven, of proberen een zekere mate van vooringenomenheid toe te staan op basis van wat online te vinden is, zullen chatbots zoals ChatGPT altijd beperkt zijn in hun antwoorden. Maar als AI-programmeurs emoties proberen te simuleren of een zekere mate van vooringenomenheid toestaan op basis van wat online te vinden is, zullen chatbots zoals ChatGPT eindigen in dezelfde gekte als mensen.

Dus wat willen we? Beperkte antwoorden op sommige vragen, of alle antwoorden die het gevoel hebben dat ze afkomstig zijn van een gesprek met de gestoorde oom Bob aan de Thanksgiving-tafel? Denk daar eens over na en bespreek het in de reacties hieronder, hopelijk zonder te vervallen in oom Bob-achtig gedrag.

Geef een reactie