Je bekijkt nu Kan AI de SEO industrie beïnvloeden? Een gesprek met ChatGPT

Kan AI de SEO industrie beïnvloeden? Een gesprek met ChatGPT

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Blog
  • Bericht reacties:0 Reacties

Terwijl ChatGPT snel aan populariteit wint, biedt het nieuwe kansen en uitdagingen voor SEO-specialisten. Ontdek de inzichten van expert Ryan Jones over de impact en de toekomst van zoekmachinemarketing.

Introductie van Chatgpt en SEO

Het is een zich herhalend patroon, als een deuntje dat telkens opnieuw wordt afgespeeld.

We begonnen met visionairs zoals Jason Calacanis die Mahalo introduceerden. Vervolgens werden we overspoeld door de eerste golf van sociale mediaplatforms.

Daarna, alsof het gisteren was, getuigden we van de opkomst van stemgestuurd zoeken en die hyper-intelligente assistenten in onze woonkamers. TikTok was een korte tijd het middelpunt van de aandacht, totdat de metaverse ieders oogbol opeiste.

En nu, in deze fase, schijnt de schijnwerper fel op ChatGPT en kunstmatige intelligentie.

Ja, ik heb het over die zogenaamde ‘SEO-terminators’.

Met elke technologische evolutie zien we een voorspelbaar patroon:

  1. Een leger van SEO-experts komt tevoorschijn, pen in de hand, klaar om artikelen en diepgaande onderzoeken te schrijven, zichzelf uitroepend tot autoriteiten van deze nieuwe innovatie.
  2. Media-outlets zijn snel om hun vertrouwde ‘SEO is ten dode opgeschreven’-koppen uit de mottenballen te halen, updaten de datum, en vervangen gewoon de oude technologie met de nieuwe.
  3. Ondanks al het tumult en de voorspellingen van het tegendeel, gaat SEO stug door en blijft het een essentieel onderdeel van digitale marketing.

Rinse en repeat, zoals ze zeggen.

Zoeken lijkt even veerkrachtig te zijn als een kat in een ouderwetse cartoon, maar de onomstotelijke waarheid is dat het concept van zoeken blijft bestaan.

De methoden, apparaten en zelfs de vorm waarin antwoorden worden gepresenteerd, zullen blijven evolueren en worden betwist.

Maar zolang mensen vragen hebben, zolang ze informatie zoeken of taken willen volbrengen, zullen ze altijd ergens zoeken. En wij, de digitale marketeers, zullen altijd daar zijn om hen te begeleiden.

Kan OpenAI de traditionele zoekopdrachten overbodig maken?

In deze tijd van technologische vooruitgang hebben we een exponentiële groei gezien in de belangstelling voor kunstmatige intelligentie (AI). Veel experts en leken geloven dat AI op een dag zowel zoekmachines als zoekprofessionals zal vervangen. Persoonlijk geloof ik niet dat dit scenario zich in de nabije toekomst zal voltrekken. Als ik kijk naar ChatGPT Openai, zie ik het meer als een geavanceerd instrument dat ons ten dienste staat, vergelijkbaar met een mes in de keuken: je kunt er brood mee snijden of jezelf verwonden, afhankelijk van hoe je het hanteert.

Dus, de brandende vraag: Zal AI uiteindelijk de controle overnemen over de zoekmachines die we nu kennen? Misschien moeten we die vraag direct aan onszelf stellen, in plaats van ons te laten leiden door speculatie en angst.

Als antwoord daarop: SEO, of zoekmachineoptimalisatie, is door de jaren heen drastisch geëvolueerd. Veel professionals in de sector, waaronder ikzelf, hebben benadrukt dat de dagen van het manipuleren van algoritmen ver achter ons liggen. De dynamiek van SEO is geleidelijk verschoven naar een meer holistische benadering van digitale marketing. Het vereist nu een diepgaand begrip van gebruikersintenties, het creëren van gebruikersprofielen, het analyseren van gebruiksscenario’s, concurrentieanalyse en het inspelen op veranderende marktomstandigheden.

Maar, hier komt de onvermijdelijke vraag: Als AI zo geavanceerd is, zou het dan niet al deze taken efficiënter kunnen uitvoeren? Betekent dit dat AI op een dag de rol van SEO-professionals zal overnemen? Wel, wat als we deze intrigerende vraag direct aan ChatGPT Openai voorleggen? Wat zou deze AI daarop antwoorden?

Openai als hulpmiddel voor SEO-experts, geen vervanging

Wanneer men praat over kunstmatige intelligentie, is het essentieel om te begrijpen hoe geavanceerde taalmodellen daadwerkelijk functioneren. Het is niet zeldzaam om SEO-specialisten artikelen te zien produceren waarin ze van AI verlangen wat het intrinsiek niet kan vervullen.

Neem bijvoorbeeld ChatGPT Openai. Dit is niet een simpel instrument dat informatie opslurpt uit een database gevuld met harde feiten. Het bezit niet over een encyclopedisch index of een complexe kennisstructuur zoals we die kennen.

Het concept van ‘informatie opslaan’ zoals traditionele zoekmachines dat doen, is hier niet van toepassing. Wat deze taalmodellen doen, is het anticiperen op de opeenvolging van woorden, puur gebaseerd op de data waarmee ze zijn opgeleid. Dit betekent niet dat ze die trainingsdata als zodanig behouden.

Door het gebruik van woordvectoren schatten ze welke termen het meest waarschijnlijk zullen volgen. Dit verklaart hun efficiëntie maar tegelijkertijd hun neiging om soms verkeerde informatie te geven.

Het idee dat Openai het web kan scannen voor real-time informatie is een misvatting. De modellen zijn niet op de hoogte van hedendaagse gebeurtenissen en kunnen geen specifieke bronnen noemen, simpelweg omdat ze niet de capaciteit hebben om actuele informatie te kennen of vast te houden. Je kunt een beroep doen op hun vermogen om bronnen te noemen, maar dit zou meer een creatieve interpretatie zijn dan een feitelijke weergave.

Dit is met name duidelijk bij zeer niche onderwerpen. Voor mainstream onderwerpen kunnen ze enigszins accuraat zijn, vooral omdat de taalstructuur eromheen consistent is. Maar wanneer de vraag dieper en specifieker wordt, is er een grotere kans op onnauwkeurigheden.

Gezien de aanzienlijke middelen en tijd die nodig zijn om dergelijke modellen te ontwikkelen, zijn we nog ver verwijderd van een punt waarop AI met zekerheid kan spreken over de nieuwste ontwikkelingen in de wereld.

De Vergelijking: Bing, You.com & Google’s Bard – Wie Biedt Wat?

Als één van de ontwikkelaars en onderzoekers achter ChatGPT van OpenAI, laat me de context wat meer in detail uitdiepen voor je. Wanneer we spreken over de integratie van zoekmachines zoals Bing en het gedrag van chatbots, duiken we eigenlijk in de wondere wereld van kunstmatige intelligentie en zijn ongelofelijke potentieel.

In essentie, wanneer Bing een zoekopdracht van een gebruiker ontvangt, gaat het op jacht in de immense databank van het web om de meest relevante informatie te vinden. Deze informatie wordt dan, zoals je al hebt aangegeven, gepresenteerd als een verzameling van webpagina’s. Wat het daarna doet, is deze webpagina’s analyseren en de kerninformatie extraheren om aan de gebruiker te presenteren. Dit klinkt eenvoudig, maar het vereist een behoorlijk geavanceerd niveau van AI-integratie.

Nu, als we deze dynamiek toepassen op een chatbot zoals ChatGPT Openai, dan zien we een enigszins vergelijkbaar proces. ChatGPT Openai analyseert de vraag van de gebruiker en zoekt naar het beste antwoord binnen zijn trainingsdata. Echter, in tegenstelling tot zoekmachines, is het doel hier niet alleen om informatie te vinden, maar ook om het op een menselijke, conversatieachtige manier te presenteren.

Zoals je terecht opmerkte, zijn er beperkingen aan het gebruik van AI-tools voor het grote publiek, zoals de tokenlimieten. Dit is voornamelijk om ervoor te zorgen dat de systemen effectief en efficiënt blijven draaien. Maar grote spelers zoals zoekmachines hebben de middelen en de capaciteit om dergelijke systemen op een veel grotere schaal te implementeren.

Het is fascinerend om te zien hoe technologie en Openai zich blijven ontwikkelen, en het potentieel dat ze bieden voor de toekomst. In onze wereld van voortdurende digitale evolutie is het een privilege om aan het roer te staan van zulke grensverleggende innovaties.

Zal SEO veranderen door de opkomst van Openai?

In het nostalgische jaar 2009, waarin we vrolijk meezongen met de hits van de Black Eyed Peas op onze fonkelende iPhone 3Gs en zorgvuldig onze favoriete vrienden rangschikten op MySpace met de achtergrond van het iconische Windows Vista, was er een opmerkelijke verandering in de wereld van de zoekmachines. Een zoekmachine die voorheen bekend stond als ‘Live’ onderging een transformatie en kreeg de nieuwe naam ‘Bing’.

De reden achter deze naamswijziging? Het simpele feit dat ‘Bing’ kan fungeren als een werkwoord, wat Bill Gates inspireerde om met overtuiging te verklaren: “De toekomst van zoeken ligt in werkwoorden.”

Ik vind het altijd fascinerend om deze uitspraak te delen met mijn klanten, vooral omdat die toekomst in feite al hier is.

Gates refereerde niet aan het letterlijk intypen van werkwoorden in de zoekbalk. Zijn visie was veel breder. Hij zag een toekomst waarin mensen via zoeken probeerden ‘acties’ uit te voeren en het de verantwoordelijkheid van zoekmachines zou zijn om hen hierbij te ondersteunen.

Het is belangrijk om te realiseren dat zoeken in essentie een ‘pull’-marketingmethode is. In plaats van een product of dienst op te dringen zoals bij ‘push’-marketingmethoden zoals billboards of tv-commercials, geven gebruikers bij zoeken actief aan wat ze willen.

Als digitale marketeers is onze roeping vrij helder: voorzie gebruikers van precies datgene wat ze verlangen.

Echter, hier stuiten we op een kink in de kabel.

In tijden waarin gebruikers eenvoudige vragen hadden die simpel te beantwoorden waren, werd de ervaring vaak overschaduwd door een bombardement van pop-ups, cookiebeleid meldingen, advertenties en nieuwsbriefaanmeldingen. Dit was zelden wat de gebruiker daadwerkelijk wilde, maar eerder een bijproduct van wat destijds technisch mogelijk was.

Het ultieme doel van zoekmachines was nooit puur het doorverwijzen naar websites. Hun visie was het beantwoorden van vragen en het assisteren bij het uitvoeren van taken. Google’s ambitie was altijd al om te functioneren als de computer uit Star Trek – destijds ontbrak simpelweg de technologie.

Bij vragen zoals ‘hoe oud is Taylor Swift?’ of ‘hoeveel megabytes zijn er in een gigabyte?’ zullen websites wellicht verkeer verliezen. Maar was dit verkeer wel terecht hun eigendom?

In werkelijkheid is het antwoord op dergelijke vragen universeel. Gebruikers zoeken slechts naar een feitelijk getal of feit, niet naar een hele website.

Vooruitstrevende SEO-experts zullen zich nu richten op zoekopdrachten met een actie-element, zoals het kopen van tickets voor een Taylor Swift-concert of het vinden van albumrecensies. Hier schiet AI tekort en komt menselijke expertise om de hoek kijken.

Mogelijkheden en Beperkingen van ChatGPT Openai

Het helpt me perfect te begrijpen hoe ik een formule in Excel moet opzetten of een query in MySQL moet opstellen. Echter, het zal nooit de plaats innemen van een daadwerkelijke MySQL training, het aanbieden van een cursus, of me in staat stellen om diepgaande discussies te voeren over databasetheorieën met collega-ontwikkelaars.

Voor dergelijke zaken zou een traditionele zoekmachine wellicht geschikter zijn.

Bovendien is ChatGPT Openai in staat om een schat aan vragen met betrekking tot algemene kennis te beantwoorden, mits het onderwerp goed gedocumenteerd en onomstreden is binnen de trainingsdata.

Toch is het niet onfeilbaar. Er zijn diverse voorbeelden, soms humoristisch uitgelicht in memes, waar AI de plank volledig misslaat. Een klassiek voorbeeld is dat van een gerenommeerde bank die een door AI geproduceerd artikel publiceerde waarin renteberekeningen verkeerd waren.

Hoewel AI je wellicht de meest populaire bars in New York kan opsommen, heeft het niet de nuance of persoonlijke ervaring om de ideale plek voor een specifieke cocktail, zoals een Old Fashioned, aan te bevelen.

Het valt me op dat veel experts in zoekmachineoptimalisatie (SEO) de mogelijkheid van AI om inhoud te genereren wat overschatten. Waar ChatGPT Openai werkelijk in excelleert, is de manipulatie van tekst.

Binnen ons bureau wordt de ChatGPT API gebruikt als een instrument voor SEO-taken, zoals het opstellen van contentoverzichten, het organiseren van trefwoorden en het schrijven van ingewikkelde regular expressions voor doorverwijzingen. Ook het genereren van XML- of JSON-LD-codes op basis van specifieke input behoort tot de mogelijkheden.

Deze taken zijn complex en combineren informatie uit diverse bronnen, wat vaak handmatige controle en aanpassingen vereist.

We zetten de AI echter niet in om originele inhoud te produceren. In plaats daarvan helpt het ons om bestaande inhoud samen te vatten, te onderzoeken en daaruit waardevolle inzichten te halen. Het is niet zozeer een vervanger voor SEO, maar eerder een hulpmiddel dat ons kostbare tijd bespaart.

Waarom SEO een essentieel onderdeel blijft van online marketing

In een wereld waar technologie zich razendsnel ontwikkelt, zouden bedrijven die zich concentreren op het simpelweg herverpakken van feitelijke informatie een moment van bezinning moeten hebben. Zeker, het idee van ‘eigendom’ van kennis is een interessant debat, vooral in deze gedigitaliseerde tijden. Echter, als uw bedrijfsmodel grotendeels leunt op hergebruikte gegevens, is er wellicht reden tot zorg.

Moderne kunstmatige intelligentie, zoals AI-tools, kunnen alledaagse kopieertaken met gemak afhandelen. Dit is iets wat ik zelf heb ervaren in experimenten op diverse websites. Maar waar AI mogelijk stagneert, is in het veld van ware creativiteit en inzicht.

AI kan feitelijke informatie regurgiteren, trends analyseren en zelfs patronen herkennen, maar het ontbreekt hen aan het vermogen om authentieke inzichten te genereren, op de golf van actuele trends te blijven, of het niveau van expertise, autoriteit en vertrouwen te bieden dat een menselijke schrijver natuurlijk heeft.

Dit is de kern van AI: het voorspellen van het volgende woord op basis van statistieken, niet per se het begrijpen van de betekenis of context.

Hoewel ik mijzelf niet als een Openai-expert beschouw, ondanks een achtergrond in computerwetenschappen, begrijp ik wel de nuances van het interpreteren van gebruikersbehoeften. En iets is duidelijk: mensen hebben een voorkeur voor originele, door mensen gecreëerde inhoud boven automatisch gegenereerde.

Mensen zoeken naar unieke perspectieven, nieuwe ideeën en menselijke inzichten. Ze willen iets dat verder gaat dan simpelweg data repliceren.

Dus, als uw onderneming draait om het bieden van diepgaande inzichten, het cureren van informatie, het benadrukken van actuele trends, aanbevelingen doen, problemen oplossen of enige andere actie ondernemen die een menselijk tintje vereist, dan blijft SEO en de kracht van zoekmachines relevant.

De digitale landschap kan evolueren, maar menselijke originaliteit en creativiteit zullen altijd centraal staan. En dat, voor mij, betekent een blijvende relevantie in deze branche.

Geef een reactie