Je bekijkt nu Hoe reguleren overheden kunstmatige intelligentie?

Hoe reguleren overheden kunstmatige intelligentie?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Blog
  • Bericht reacties:0 Reacties

Ontdek hoe over de hele wereld landen reageren op de opkomst van kunstmatige intelligentie, en hoe ze streven naar dringende regelgeving om deze technologie te beheersen.

De voortdurende vooruitgang in kunstmatige intelligentie (AI), waaronder initiatieven zoals ChatGPT van OpenAI, dat wordt gesteund door Microsoft, brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor overheden wereldwijd bij het tot stand brengen van consensus over de regelgeving voor het gebruik van deze technologie.

Dit illustreert de meest recente stappen die nationale en internationale bestuursorganen ondernemen om AI-tools te reguleren:

kunstmatige intelligentie

Australië

De overheid heeft contact opgenomen met het voornaamste wetenschappelijke adviesorgaan van Australië en is aan het overwegen welke stappen er als volgende genomen moeten worden, zo verklaarde een vertegenwoordiger van het ministerie van Industrie en Wetenschap in de maand april. Deze raadpleging en overweging tonen aan dat er grote belangstelling is voor de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in Australië, en dit onderstreept het streven naar een goed doordachte aanpak van wetenschappelijk advies in het besluitvormingsproces. Het is van cruciaal belang dat de overheid zich bewust is van de wetenschappelijke aspecten en aanbevelingen bij het vormgeven van beleid, en deze samenwerking met het wetenschappelijke adviesorgaan benadrukt het belang van nauwkeurige informatie en expertise in de ontwikkeling van regelgeving voor het welzijn van het land en zijn burgers.

Frankrijk

Het onderzoek naar mogelijke inbreuken

In de maand april liet de Franse toezichthouder voor gegevensbescherming, CNIL, weten dat zij verschillende klachten met betrekking tot ChatGPT aan het onderzoeken waren. Dit volgde op een tijdelijk verbod van de chatbot in Italië, vanwege vermoedelijke schendingen van de privacyregels.

Daarnaast keurde de Franse Nationale Vergadering in maart het gebruik van AI-videobewaking tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs goed, ondanks bezwaren van burgerrechtenorganisaties die genegeerd werden. Dit besluit leidde tot verdere discussie over de balans tussen technologische vooruitgang en het behoud van burgerrechten. Het onderzoek naar mogelijke inbreuken op privacy en de goedkeuring van controversiële technologische toepassingen zoals AI-videobewaking weerspiegelen de voortdurende uitdagingen en debatten op het gebied van gegevensbescherming en privacy in de moderne samenleving.

Europeese Unie

EU-wetgevers hebben in juni ingestemd met aanpassingen in het voorstel voor de AI-wetgeving van het blok. De wetgevers zullen nu in gesprek moeten gaan met de EU-lidstaten om de details van de ontwerpregels uit te werken voordat deze wetgeving worden.

Het voornaamste struikelblok zal naar verwachting de toepassing van gezichtsherkenning en biometrische surveillancetechnologie zijn. Sommige wetgevers pleiten voor een volledig verbod op deze technologieën, terwijl EU-landen graag een uitzondering willen behouden voor nationale veiligheids-, defensie- en militaire doeleinden. Dit debat over de regelgeving rondom deze technologieën is van groot belang en zal waarschijnlijk uitgebreid worden besproken voordat er definitieve wetgeving wordt vastgesteld.

Ierland

Het reguleren van generatieve AI is ongetwijfeld een cruciale kwestie die onze aandacht verdient. Voordat bestuursorganen overgaan tot overhaaste verbodsbepalingen, is het van essentieel belang dat zij een grondige en weloverwogen aanpak volgen. Dit standpunt werd treffend verwoord door het hoofd van de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit in april.

Het reguleren van generatieve AI is geen eenvoudige taak en vereist een diepgaand begrip van zowel de technologische aspecten als de bredere implicaties ervan. Het is van groot belang dat regelgevers en beleidsmakers de nodige tijd nemen om de complexiteit van deze technologie te begrijpen en de impact ervan op verschillende sectoren en de samenleving als geheel te evalueren.

De opmerking dat overhaaste verbodsbepalingen “echt geen stand zullen houden” benadrukt het belang van het nemen van een evenwichtige benadering. Regulering moet gericht zijn op het waarborgen van ethische en verantwoorde toepassingen van generatieve AI, in plaats van het onderdrukken van innovatie. Dit houdt in dat er samenwerking moet zijn tussen stakeholders, waaronder techbedrijven, academici, beleidsmakers en gegevensbeschermingsinstanties.

Het Ierse hoofd voor gegevensbescherming roept terecht op tot zorgvuldige en doordachte stappen bij het ontwikkelen van regelgeving voor generatieve AI. Alleen op die manier kunnen we een gebalanceerd en effectief regelgevend kader tot stand brengen dat de belangen van de samenleving beschermt, terwijl het innovatie en technologische vooruitgang mogelijk maakt.

Japan

Japan is voornemens om tegen het einde van 2023 nieuwe regelgeving te introduceren, wat waarschijnlijk meer in lijn zal liggen met de benadering van de Verenigde Staten dan met de strengere voorschriften die de Europese Unie in de planning heeft. Dit inzicht werd gedeeld door een bron die nauw betrokken was bij de besprekingen in juli. Japan verwacht dat deze regelgeving de technologische sector zal stimuleren en zal bijdragen aan economische groei, waardoor het land zich kan positioneren als een vooraanstaande speler op het gebied van geavanceerde halfgeleiders.

In juni heeft de privacywaakhond van Japan OpenAI reeds gewaarschuwd om geen gevoelige gegevens te verzamelen zonder expliciete toestemming van betrokkenen en drong aan op minimalisatie van de verzameling van dergelijke gevoelige informatie. Dit benadrukt de toenemende nadruk op gegevensprivacy en -beveiliging in het digitale tijdperk en de noodzaak om deze kwesties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan te pakken.

kunstmatige intelligentie

G7

De leiders van de Groep van Zeven (G7), die in mei bijeenkwamen in Hiroshima, Japan, onderstreepten het belang van adequaat toezicht op kunstmatige intelligentie en baanbrekende technologieën. Ze zijn overeengekomen om dit te bestempelen als het ‘Hiroshima AI-initiatief’ en hebben zich gecommitteerd om de resultaten hiervan tegen het einde van 2023 te rapporteren.

Tijdens een digitale bijeenkomst in april benadrukten de ministers van de G7-landen de noodzaak van het aannemen van regelgeving met betrekking tot kunstmatige intelligentie op basis van risico-analyse. Dit betekent dat de voorschriften moeten worden ontwikkeld met oog voor de specifieke risico’s die AI met zich meebrengt, met als doel de technologie op een verantwoorde en veilige manier te reguleren. De G7-landen hebben zo hun intentie uitgesproken om proactieve stappen te zetten in het bevorderen van een gezond en gecontroleerd AI-ecosysteem.

China

China heeft vanaf 15 augustus een reeks tijdelijke regelgevingen geïmplementeerd om de generatieve AI-industrie te reguleren. Onder deze regelgeving zijn dienstverleners nu verplicht om veiligheidsbeoordelingen in te dienen en goedkeuring te verkrijgen alvorens ze AI-producten op de massamarkt kunnen vrijgeven.

Na goedkeuring door de overheid was het op 31 augustus dat vier vooraanstaande Chinese technologiebedrijven, waaronder Baidu Inc en SenseTime Group, hun langverwachte AI-chatbots met het publiek deelden. Deze innovatieve ontwikkelingen weerspiegelen de groeiende belangstelling en inzet voor geavanceerde generatieve AI-technologieën in China, terwijl tegelijkertijd streng toezicht wordt gehandhaafd om de veiligheid en ethische aspecten van deze opkomende industrie te waarborgen.

Italië

De Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit heeft aangekondigd dat ze van plan is om andere kunstmatige intelligentieplatforms te onderzoeken en te herzien. Deze aankondiging werd gedaan door een vooraanstaand functionaris in mei.

In april werd ChatGPT opnieuw beschikbaar gesteld voor gebruikers in Italië, nadat het in maart tijdelijk werd verboden als gevolg van bezorgdheid geuit door de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Als onderdeel van hun inspanningen om de naleving van gegevensbeschermingsnormen te waarborgen, heeft de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit ook plannen om AI-experts in te huren voor verdere beoordeling en begeleiding van kunstmatige intelligentieplatforms. Deze stappen illustreren het voortdurende belang van privacy en gegevensbescherming in de snel evoluerende wereld van AI-technologie.

Spanje

In april gaf het Spaanse gegevensbeschermingsagentschap aan dat het een voorlopig onderzoek in gang zette om mogelijke data-inbreuken in verband met ChatGPT te onderzoeken. Bovendien heeft het verzocht aan de Europese privacywaakhond om de vraagstukken met betrekking tot de privacy van ChatGPT te beoordelen. Deze ontwikkelingen geven aan dat er een groeiende bezorgdheid bestaat over de beveiliging van gegevens en de bescherming van de privacy in het kader van ChatGPT, en onderstrepen de noodzaak van grondig onderzoek en evaluatie op dit gebied. Het is van essentieel belang dat we deze kwesties serieus nemen en actief streven naar oplossingen die de privacy van individuen en de integriteit van gegevens behouden.

ONS

Districtsrechter Beryl Howell in Washington DC velde op 21 augustus een belangrijke uitspraak met betrekking tot de regelgeving rond kunstwerken gecreëerd door AI zonder menselijke tussenkomst. Volgens de Amerikaanse wetgeving is dergelijke creatie niet onderhevig aan auteursrechtelijke bescherming. Dit vonnis bevestigde de beslissing van het Copyright Office om de aanvraag, ingediend door computerwetenschapper Stephen Thaler namens zijn DABUS-systeem, af te wijzen.

In juli startte de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) een grondig onderzoek naar OpenAI op basis van aantijgingen dat het mogelijk de wetten inzake consumentenbescherming had geschonden door persoonlijke reputaties en gegevens in gevaar te brengen.

Generatieve AI heeft ook geleid tot zorgen over concurrentieproblemen en staat hoog op de agenda van het Bureau of Technology van de FTC, evenals het Office of Technology, zoals het bureau in een blogpost in juni heeft uiteengezet.

Senator Michael Bennet stuurde in juni een brief naar toonaangevende technologiebedrijven waarin hij hen aanspoorde om door AI gegenereerde inhoud te markeren en de verspreiding van misleidende materialen te beperken. In april had hij al een wetsvoorstel ingediend om een taskforce op te richten die het Amerikaanse beleid met betrekking tot AI zou onderzoeken. Deze ontwikkelingen markeren de groeiende aandacht voor de regelgeving rond AI en generatieve technologieën in de Verenigde Staten.

Groot-Brittannië

De Financial Conduct Authority (FCA), een van de vele instanties die de overheid belast heeft met het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen met betrekking tot kunstmatige intelligentie, is in gesprek met het Alan Turing Institute en andere juridische en academische instellingen om haar begrip van deze technologie te verdiepen. Dit werd meegedeeld door een woordvoerder aan Reuters.

In mei van dit jaar heeft de Britse mededingingstoezichthouder aangekondigd dat zij zou aanvangen met een onderzoek naar de impact van kunstmatige intelligentie op consumenten, bedrijven en de economie, en zij overwoog of er noodzaak was voor nieuwe reguleringen en controles in dit domein.

Israël

Israël heeft gedurende ongeveer de afgelopen achttien maanden intensief gewerkt aan de ontwikkeling van regelgeving met betrekking tot kunstmatige intelligentie (AI), met als doel het vinden van het juiste evenwicht tussen bevordering van innovatie en het waarborgen van de bescherming van mensenrechten en maatschappelijke waarden. Deze inspanningen werden geleid door Ziv Katzir, de directeur van de nationale AI-planning bij de Israel Innovation Authority, zoals hij in juni aangaf.

In oktober werd een omvangrijk voorlopig AI-beleidsdocument vrijgegeven in Israël, bestaande uit maar liefst 115 pagina’s, en momenteel wordt publieke feedback verzameld en meegewogen voordat een definitief beleidsbesluit wordt genomen. Dit proces benadrukt het belang dat Israël hecht aan het betrekken van de samenleving bij het vormgeven van AI-regelgeving om ervoor te zorgen dat deze regelgeving in lijn is met de waarden en belangen van de natie. Het streven is duidelijk: zowel de bevordering van AI-technologieën als de bescherming van fundamentele rechten en waarden.

Geef een reactie