Je bekijkt nu Welke beroepen floreren dankzij AI-werk?

Welke beroepen floreren dankzij AI-werk?

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Blog
 • Bericht reacties:0 Reacties

Voor degenen die zich afvragen welk carrièrepad ze moeten kiezen of een koerswijziging overwegen, kan het verkennen van het potentieel van AI-werk gerelateerde vakgebieden de moeite waard zijn.

In recente studies is gebleken dat rollen binnen het domein van kunstmatige intelligentie (AI-werk) in de komende halve decennium de sterkste groei zullen kennen.

Het toenemende enthousiasme voor AI-werk, versterkt door de lancering van innovatieve instrumenten zoals ChatGPT en Midjourney, heeft tot brede discussies en zorgen geleid over de impact die deze technologische omwenteling zal hebben op de globale arbeidsmarkt.

Experts op het gebied van economie en arbeid zijn druk bezig met het analyseren en voorspellen van de banen die potentieel het meest kwetsbaar zijn voor automatisering, evenals het identificeren van nieuwe carrièremogelijkheden die naar voren zouden komen door deze technologische vooruitgang. Onlangs heeft het Wereld Economisch Forum haar standpunt hierover geformuleerd in het ‘Future of Work’-document. Dit rapport geeft inzicht in welke beroepen naar verwachting het sterkst zullen toenemen in populariteit en welke mogelijk aan relevantie zullen inboeten in de aankomende vijf jaar.

ai-werk

Het is niet verrassend dat in het huidige technologische tijdperk specialisten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI-werk) en machine learning de voorhoede vormen van de arbeidsmarkt. Deze professionals zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de enorme technologische vooruitgang en de daaruit voortvloeiende transformaties in verschillende sectoren. Op hun voetstappen komen duurzaamheidsexperts die zich richten op ecologische oplossingen en het bevorderen van groene initiatieven. Business intelligence-analisten, die bedrijfsgegevens analyseren om strategische beslissingen te nemen, en informatiebeveiligingsanalisten, die zich bezighouden met de bescherming van bedrijfsinformatie tegen dreigingen, vullen ook deze groeiende lijst van essentiële banen aan.

Echter, in contrast hiermee, wijst het rapport erop dat bepaalde traditionele banen in de financiële sector, zoals bankbedienden, waarschijnlijk zullen verminderen. Deze trend is deels te wijten aan de digitale transformatie, waarbij vele bankzaken nu online kunnen worden gedaan, waardoor de noodzaak voor fysieke bankkantoren en hun personeel vermindert.

Bovendien, met de opkomst van digitale communicatie en de afname van traditionele post, zullen postbodes wellicht minder in trek zijn. De rol van kassiers en gegevensinvoermedewerkers wordt ook bedreigd door automatisering en digitalisering, waardoor hun aanwezigheid in de toekomstige arbeidsmarkt minder prominent zal zijn.

De impact van technologie: 14 miljoen banen in gevaar

Het rapport “Toekomst van AI – Werk” gepresenteerd door het Wereld Economisch Forum is een zorgvuldige analyse gebaseerd op enquêteresultaten, waarin de anticipaties van enkele van de meest prominente bedrijven ter wereld voor de komende lustrum worden verkend. Uit het onderzoek blijkt dat 803 van deze multinationals, die samen goed zijn voor een indrukwekkende 11,3 miljoen medewerkers verspreid over diverse branches en 45 economische systemen wereldwijd, hun inzichten hebben gedeeld.

Dit grondige document onthult dat er naar verwachting 69 miljoen banen zullen ontstaan, terwijl er tegelijkertijd ongeveer 83 miljoen zullen verdwijnen. Dit vertaalt zich naar een netto afname van 2% in de huidige werkgelegenheidsstatistieken, wat gelijk staat aan een verlies van zo’n 14 miljoen banen. Het rapport linkt deze sombere prognose aan een verscheidenheid van economische uitdagingen, waaronder stijgende inflatie, een trager economisch groeipercentage en verstoringen in de aanbodketen.

Het meest zorgwekkende is dat functies zoals data-invoermedewerkers naar verwachting een aanzienlijke daling zullen zien, met een geschat verlies van 8 miljoen banen in de komende vijf jaar. Dit wordt gevolgd door beroepen zoals administratieve assistenten, leidinggevende secretarissen en professionals in de boekhouding en patrouillesector. Samengevat vertegenwoordigen deze beroepsgroepen meer dan de helft van het totale voorspelde banenverlies zoals aangegeven in het “Toekomst van Werk 2023”-document.

Technologische innovaties zoals de toenemende acceptatie van digitalisering zijn echter niet uitsluitend de boosdoeners. Terwijl ze onmiskenbaar leiden tot een herstructurering van de arbeidsmarkt, kunnen ze ook nieuwe banen genereren. Uit het onderzoek blijkt dat een overweldigende meerderheid van bedrijven, namelijk meer dan 75%, van plan is om in de komende vijf jaar technologieën zoals big data, cloud computing en kunstmatige intelligentie in hun processen te integreren.

Echter, deze technologische revolutie kent ook een keerzijde. De opmars van online bankieren heeft bijvoorbeeld direct invloed gehad op het aantal fysieke bankvestigingen, en banen in deze sector zullen naar verwachting met 40% afnemen in de nabije toekomst.

Beroepen zoals postbodes, kassapersoneel en gegevensinvoerprofessionals zien ook een verminderde vraag door automatisering, sensortechnologie en de groei van online diensten, waarbij verwacht wordt dat hun aantallen met meer dan een derde zullen afnemen.

Saadia Zahidi, Managing Director van het Wereld Economisch Forum, benadrukt in haar inleiding op het rapport dat de arbeidsmarkt in 2023 ingrijpende veranderingen zal ondergaan. Gedreven door technologische vooruitgang, zoals de opkomst van geavanceerde AI-werk, tezamen met economische, geopolitieke, sociale en ecologische uitdagingen, is het essentieel dat alle stakeholders zich voorbereiden. Ze uit de hoop dat dit rapport zal dienen als een leidraad voor een diverse groep belanghebbenden – werknemers, bedrijven, overheden, educatieve instellingen en de civiele samenleving – om met vertrouwen en voorbereidheid te navigeren door deze ingrijpende veranderingen.

Met de voortdurende evolutie van technologie en de veranderende dynamiek van de wereldwijde arbeidsmarkt, zien we een verschuiving in de soorten banen die in populariteit toenemen en afnemen. Uit recent onderzoek van het Wereld Economisch Forum (WEF) blijkt welke beroepen het meest en het minst in trek zijn.

Banen die een opwaartse trend laten zien:

 1. Digitale transformatie specialisten: Professionals die organisaties helpen zich aan te passen aan de digitale tijdperk.
 2. Landbouwmachine exploitanten: Zij die verantwoordelijk zijn voor de bediening van moderne landbouwapparatuur.
 3. Elektrotechnisch ingenieurs: Experts in het ontwerpen en ontwikkelen van elektronische systemen.
 4. Robotica-ingenieurs: Zij die aan het roer staan van het ontwerpen en bouwen van robots.
 5. Data-analisten en ingenieurs: Personen gespecialiseerd in het interpreteren en gebruiken van grote hoeveelheden data.
 6. Fintech-ingenieurs: Ingenieurs die financiële technologieën ontwikkelen.
 7. Informatiebeveiligingsanalisten: Professionals die onze digitale informatie beschermen.
 8. Zakelijke inlichtingenanalisten: Die die zakelijke data analyseren om besluitvorming te bevorderen.
 9. Duurzaamheidsspecialisten: Individuen die zich richten op duurzame oplossingen en praktijken.
 10. AI-werk en machine learning specialisten: Degenen die voorop lopen in de wereld van kunstmatige intelligentie.

Banen die een neerwaartse trend vertonen:

 1. Huis-aan-huisverkopers: Die traditionele verkopers die producten deur-tot-deur verkopen.
 2. Financiële en verzekeringstechnische medewerkers: Individuen die zich bezighouden met financiële administratie.
 3. Wetgevende functionarissen: Degenen die zich inzetten voor het opstellen van wetten.
 4. Boekhouders en loonadministrateurs: Zij die de financiële administratie van bedrijven beheren.
 5. Voorraad- en materiaaladministratie medewerkers: Personen die goederen in magazijnen beheren.
 6. Administratief en uitvoerend secretarieel personeel: Ondersteunend personeel op kantoor.
 7. Data-invoermedewerkers: Degenen die informatie in systemen invoeren.
 8. Kassamedewerkers en ticketverkopers: Mensen aan de frontlinie van de detailhandel.
 9. Postbezorgers: Degenen die verantwoordelijk zijn voor het bezorgen van brieven en pakketten.
 10. Bankbedienden: Individuen die in bankinstellingen werken en zich bezighouden met dagelijkse transacties.

Het is fascinerend om te zien hoe technologische vooruitgang en maatschappelijke veranderingen de arbeidsmarkt beïnvloeden. Het benadrukt het belang van voortdurende scholing en aanpassingsvermogen in onze snel veranderende wereld.

Duurzame loopbaanontwikkeling bij AI-werk

Terwijl de wereld worstelt met de uitdagingen van klimaatverandering en de urgentie voelt om haar koolstofvoetafdruk te verminderen, zien we een gestage verschuiving richting meer duurzame industriële praktijken. Volgens recente rapportages zal dit onvermijdelijk leiden tot een opmars in duurzame arbeidsplaatsen in de komende jaren.

Bij het naderen van het einde van dit decennium kan men anticiperen op de oprichting van maar liefst 30 miljoen arbeidsplaatsen. Deze zullen voornamelijk geconcentreerd zijn in sectoren zoals hernieuwbare energie, efficiëntiebevordering en technologieën die weinig tot geen emissies produceren.

ai-werk

Toch is er een groeiende bezorgdheid over de capaciteit van deze nieuwe beroepsbevolking om zich aan te passen aan de vereiste vaardigheden. Uit enquêtes onder werkgevers blijkt dat ze verwachten dat bijna de helft van de vaardigheden die momenteel relevant zijn, binnen vijf jaar significant zullen veranderen. Hierbij wordt er specifiek gewezen op cognitieve capaciteiten, met name het vermogen om ingewikkelde vraagstukken op te lossen, als cruciaal.

Het is alarmerend dat, hoewel meer dan de helft van de werknemers tegen 2027 een vorm van bijscholing of opleiding zal moeten volgen, momenteel slechts een fractie van hen daadwerkelijk toegang heeft tot de benodigde educatieve middelen.

Bovendien staat het werken met kunstmatige intelligentie (AI-werk) hoog op de agenda van benodigde vaardigheden. Het wordt geschat dat een overweldigende meerderheid van de bedrijven, ongeveer driekwart, in de nabije toekomst AI-technologieën zal implementeren. Opvallend is dat de helft van deze bedrijven van mening is dat AI-werk zal bijdragen aan de groei van banen, terwijl een kwart voorziet dat het juist kan leiden tot banenverlies.

Geef een reactie